Gorkého 9, Rimavská Sobota

zubnecentrum@centrum.sk

Po - Pi: 07:30 - 16:00

MDDr. Ján Jurkemík ,MPH, MBA.

Úvod  /  Náš tím   /  MDDr. Ján Jurkemík, PhD., MPH, MBA

jan_j

MDDr. Ján Jurkemík, PhD., MPH, MBA

Absolvoval Lekársku fakultu zubné lekárstvo Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach.

Od ukončenia vysokoškolského štúdia medicíny pracoval na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie v Univerzitnej nemocnici v Martine v odboroch maxilofaciálna a dentoalveolárna chirurgia. Od roku 2010 je zaradený do atestačného programu maxilofaciálnej chirurgie a je externý doktorant PhD. štúdia UK v Bratislave. Na klinike sa aktívne venoval prednáškovej, publikačnej a výskumnej činnosti so zameraním na ochorenia temporomandibulárneho kĺbu a myofasciálneho dysfunkčného syndrómu.

Poskytovaná starostlivosť:

 • záchovná stomatológia
 • estetická stomatológia
 • protetická stomatológia
 • pedostomatológia
 • endodoncia
 • dentoalveolárna chirurgia
 • parodontológia
 • mukogingiválna chirurgia

Ďalšie informácie o odbornej kvalifikácii:

 • v roku 2012 úspešne absolvoval certifikačnú skúšku z dentoalveolárnej chirurgie,
 • v roku 2015 úspešne absolvoval MPH štúdium v odbore Riadenie vo verejnom zdravotníctve na SZU.
 • v roku 2016 úspešne ukončil štúdium MBA v odbore manažmentu a marketingu zdravotníckych zariadení

Absolvoval školenia:

 • na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie u Prof. MUDr. Andreja Jenču CSc. z dentoalveolárnej chirurgie a Stáž na Klinike ochorení temporomandibulárneho kĺbu v Univerzitnej nemocnici v Padove v Taliansku pod vedením prof. Nardiniho
 • aktívna prednášková činnosť s chirurgickým zameraním na Slovensku i v zahraničí

Sa snažíme vytvoriť miesto kde sa nielen dobre pracuje, ale kde sa aj Vy, naši pacienti, cítite dobre. V našom stomatologickom centre  poskytujeme profesionálnu starostlivosť o chrup na najvyššej úrovni v príjemnom prostredí a priateľskej atmosfére.

Kontakt

Adresa: Gorkého 9, 979 01, Rimavská Sobota
E-mail: zubnecentrum@centrum.sk

ambulancia - MUDr. Ján Jurkemík, CSc. - 047 / 581 10 09
ambulancia - MUDr. Denisa Jurkemíková, MPH, MBA. - 047 / 581 10 11
ambulancia - MDDr. Ján Jurkemík,MPH,MBA. - 047 / 581 10 09

Dentálna hygiena - 047 / 562 56 57
Mobil - 0918 387 380

© 2017 - Zubné centrum - Rimavská Sobota  | Made by: DAVIDKOVACS.SK