Gorkého 9, Rimavská Sobota

zubnecentrum@centrum.sk

Po - Pi: 07:30 - 16:00

MUDr. Denisa Jurkemíková, MPH, MBA

Úvod  /  Náš tím   /   MUDr. Denisa Jurkemíková, MPH, MBA

denisa_j

MUDr. Denisa Jurkemíková, MPH, MBA

Absolvovala Lekársku fakultu UK, stomatologický smer v Bratislave.

Poskytovaná starostlivosť:

 • záchovná a estetická stomatológia
 • pedostomatológia
 • endodoncia
 • protetická stomatológia
 • parodontológia
 • mukongingiválna chirurgia
 • dentoalveolárna chirurgia

Ďalšie informácie o odbornej kvalifikácii:

 • v roku 2007 úspešne absolvovala špecializáciu v špecializačnom odbore stomatológia
 • v júni 2008 úspešne absolvovala certifikačnú skúšku z mukogingiválnej chirurgie
 • v januári 2010 úspešne absolvovala certifikačnú skúšku z dentoalveolárnej chirurgie
 • v roku 2013 úspešne absolvovala MPH štúdium v odbore Riadenie vo verejnom zdravotníctve na SZU
 • v roku 2016 úšpene ukončila štúdium MBA

Absolvovala školenia:

 • u MUDr. Evy Kovaľovej PhD. na Prešovskej univerzite
 • na Klinike maxilofaciálnej chirurgie v Martine pri Doc. MUDr.Dagmar Statelovej PhD. z dentoalveolárnej chirurgie,
 • u Prof. MUDr. Ivana Erdelského CSc. z mukogingiválnej chirurgie v Bratislave
 • na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie u Prof. MUDr. Andreja Jenču CSc. z dentoalveolárnej chirurgie a u Doc. Eugena Ďuroviča DrSc. z ochorení slizníc dutiny ústnej

Sa snažíme vytvoriť miesto kde sa nielen dobre pracuje, ale kde sa aj Vy, naši pacienti, cítite dobre. V našom stomatologickom centre  poskytujeme profesionálnu starostlivosť o chrup na najvyššej úrovni v príjemnom prostredí a priateľskej atmosfére.

Kontakt

Adresa: Gorkého 9, 979 01, Rimavská Sobota
E-mail: zubnecentrum@centrum.sk

ambulancia - MUDr. Denisa Jurkemíková, MPH, MBA. - 0918 387 380

Dentálna hygiena - 047 / 562 56 57

© 2017 - Zubné centrum - Rimavská Sobota  | Made by: www.smartside.sk