Gorkého 9, Rimavská Sobota

zubnecentrum@centrum.sk

Po - Pi: 07:30 - 16:00

MUDr. Ján Jurkemík, CSc.

Úvod  /  Náš tím   /   MUDr. Ján Jurkemík, CSc.

MUDr.-Ján-Jurkemík,-CSc

MUDr. Ján Jurkemík, CSc.

Po ukončení štúdia na LF stomatologický smer v Olomouci absolvoval na stomatologickej klinike 4 roky praxe pod vedením prof. MUDr. E.Jiravu DrSc. so zameraním na dentoalveolárnu chirurgiu.

Poskytovaná starostlivosť:

 • záchovná stomatológia
 • pedostomatológia
 • protetická stomatológia
 • parodontológia
 • mukogingiválna chirurgia
 • dentoalveolárna chirurgia
 • implantológia

Ďalšie informácie o odbornej kvalifikácii:

 • I. a II. atestáciu zo stomatológie, atestácie v odbore klinická onkológia,parodontológia, s certifikátom o spôsobilosti vykonávať chirurgické výkony v parodontológii,
 • získal cerifikát o spôsobilosti vykonávať dentoalveolárnu chirurgiu,
 • úspešne ukončil externú ašpirantúru pod vedením prof. MUDr. I. Satka DrSc.,
 • pracuje ako okresný odborník pre stomatológiu v okrese Rimavská Sobota.

Sa snažíme vytvoriť miesto kde sa nielen dobre pracuje, ale kde sa aj Vy, naši pacienti, cítite dobre. V našom stomatologickom centre  poskytujeme profesionálnu starostlivosť o chrup na najvyššej úrovni v príjemnom prostredí a priateľskej atmosfére.

Kontakt

Adresa: Gorkého 9, 979 01, Rimavská Sobota
E-mail: zubnecentrum@centrum.sk

ambulancia - MUDr. Ján Jurkemík, CSc. - 047 / 581 10 09
ambulancia - MUDr. Denisa Jurkemíková, MPH, MBA. - 047 / 581 10 11
ambulancia - MDDr. Ján Jurkemík,MPH,MBA. - 047 / 581 10 09

Dentálna hygiena - 047 / 562 56 57
Mobil - 0918 387 380

© 2017 - Zubné centrum - Rimavská Sobota  | Made by: DAVIDKOVACS.SK